GameStick, thiết bị chơi điện tử nhỏ gọn chạy Android Jelly Bean giá 79$

PlayJam-GameStick-1.jpg
Mới đây trên trang KickStarter đã xuất hiện lời kêu gọi quyên góp cho một sản phẩm mang tênGameStick được phát triển bởi một công tu cùng tên. Tiếp tục đọc